Arysta

ÚČINNÁ OCHRANA KLÍČIACICH RASTLÍN PRED HUBOVÝMI OCHORENIAMI – OŠETRENIE AZOLMI

news-image

Azoly sú zabehnutým a dobre známym nástrojom v ochrane rastlín účinným voči mnohým hubovým ochoreniam. Množstvo pestovateľov už vsadilo zdravie a kvalitu pestovanej plodiny na túto skupinu účinných látok.

Azoly sú skupinou účinných látok široko využívané ako fungicídne prípravky na ochranu rastlín ako aj vo farmaceutickom priemysle. Vďaka tomu sú podrobne vedecky preskúmané a bezpečnosť ich použitia je potvrdená regulačnými úradmi.

Dôležitá oblasť použitia azolov je morenie osiva – priama aplikácia na osivo, ktorá chráni klíčiace rastliny pred chorobami prenosnými osivom aj pôdou.

Jednou z účinných látok využívaných pri ochrane rastlín je aj ipconazole. Ipconazole patrí do skupiny triazolov a bolo preukázané, že je jednou z najúčinnejších fungicídnych látok používaných na morenie osiva celého spektra plodín. Aktívne rieši problémy so všetkými patogénmi, ktoré spôsobujú hubové ochorenia na osive a klíčiacich rastlinách pšenice a jačmeňa. Používa sa celosvetovo v poľnohospodárskej prvovýrobe na ochranu pred fuzariózami, plesňou snežnou a sneťami.

Prípravok RANCON i-MIX je kombináciou dvoch fungicídnych účinných látok. Spolu s ipconazolom je súčasťou formulácie imazalil. Ten patrí tiež medzi azoly, avšak do triedy imidazolov.

Pri aplikácii moridla RANCONA i-MIX na osivo, ipconazole zabezpečuje dezinfekčnú bariéru a je translokovaný v klíčiacom osive do embrya, koreňov a klíčnych listov. To poskytuje klíčiacej rastline veľmi dôležitú a potrebnú ochranu pred hubovitými patogénmi v kritických fázach zakladania porastu. Zároveň eliminuje choroby ako sneti prenosné osivom.

Táto účinnosť účinnej látky ipconazole dopĺňa kontaktný a systémový účinok imazalilu, ktorý poskytuje povrchovú ochranu a dodatočnú kontrolu patogénov spôsobujúcich poškodenie osiva a prúžkovitosť.

Prípravkom RANCONA i-MIX uvádza spoločnosť Arysta LifeScience inovatívne a výkonné moridlo. Poskytuje merateľné a hmatateľné výhody pre osivárske spoločnosti. Pre pestovateľa zas silnú ochrannú bariéru na udržanie zdravotného stavu plodiny.

Okrem ochrany je dôležitým prvkom a benefitom prípravku RANCONA i-MIX aj lepšia bezpečnosť pre plodinu pri porovnaní s inými azolmi používanými na morenie. Morenie azolomi sa často prejavuje negatívnym vplyvom na klíčenie namoreného osiva. V porovnaní s tým pokusy a pestovateľská prax preukázali, že osivo ošetrené moridlom RANCONA i-MIX nevykazuje redukciu vigoru rastliny, ktoré je možné pozorovať pri mnohých moridlách dostupných na trhu.

Zároveň s mnohými benefitmi týchto dvoch účinných látok RANCONA i-MIX využíva jedinečnú mikro-emulznú (ME) formuláciu. Povrchový kontakt sa tak zvyšuje viac ako 125 krát v porovnaní s tekutými formuláciami. Dosahuje sa skvelé pokrytie osiva účinnou látkou, zlepšuje sa kontakt s patogénmi a prašnosť pri manipulácii s osivom sa znižuje na minimum. RANCONA i-MIX je lídrom na trhu v redukcii prašnosti, čím vytvára lepšie pracovné podmeinky pre obsluhu pri morení.

Správna manipulácia a riadenie pracovných postupov pri používaní prípravkov na ochranu rastlín, vrátane ošetrenia osiva, je pre bezpečnosť obsluhy prvoradá. Riziká pre bezpečnosť obsluhy spojené s ošetrením osiva je potrebné minimalizovať. Pre spoločnosť Arysta LifeScience to znamená vývoj prípravkov s nízkym obsahom prachu, čím sa snaží o zvyšovanie úrovne ochrany užívateľov, voľne žijúcich zvierat a rastúcich plodín. Zároveň je kľúčovou prioritou spoločnosti Arysta LifeScience vývoj moridiel, ktoré poskytujú preukázaný prínos pre zdravie plodiny.

Kombinácia účinnosti azolov s mikro-emulznou formuláciou robí z prípravku na ochranu rastlín RANCONA i-MIX od spoločnosti Arysta LifeScience prémiové moridlo.