Arysta

Stimulátor rastu rastlín, stimulujúci rast koreňovej sústavy, rast a vývoj rastlín, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov. priamo spôsobuje zvýšenie úrody a zvýšenie kvality úrody.

Výhody použitia
  • Jedinečná japonská technológia
  • Biostimulátor overený viac ako 20 ročnou praxou
  • Široký rozsah použitia na hlavné aj minoritné plodiny
Základné informácie

Použitie prípravku: Stimulátor rastu rastlín

Zloženie:
3 g/l Sodium p-nitrophenolate
2 g/l Sodium o-nitrophenolate
1 g/l Sodium 5-nitroguaiacolate

Formulácia: Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL)

Číslo autorizácie: 11-14-1219

Pôsobenie prípravku: Stimulátor rastlín, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny.Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline.Aplikáciou prípravku ATONIK sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny.Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššiu kvalitu plodov.Stimulačný účinok sa prejavuje aj pri zakoreňovaní odrezkov a klíčení semien.Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody.

Balenie: 1, 5, 10, 20 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha, Koncentrácia Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná stimulácia úrody 0,6 l + 0,6 l 28 dní Delená aplikácia
jačmeň jarný stimulácia úrody 0,6 + 0,6 l 28 dní Delená aplikácia
repa cukrová stimulácia úrody 0,25 l + 0,6 l 15 dní Delená aplikácia
repka ozimná, repka jarná stimulácia úrody 0.6 l + 0.6 l 30 dní Delená aplikácia
slnečnica stimulácia úrody 1 l + 1l 30 dní Delená aplikácia
kukurica stimulácia úrody 0,6 l 60 dní
zemiaky stimulácia úrody 0,5 + 1 l 21 dní Delená aplikácia
mrkva stimulácia úrody 0,5 l (3x) 30 dní Delená aplikácia
chmeľ stimulácia úrody 0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4 l 28 dní Delená aplikácia
rajčiak stimulácia úrody 1 l 10 dní
0,5 l (3x) 10 dní Delená aplikácia
paprika stimulácia úrody 1 l 10 dní
uhorka stimulácia úrody 0,6 l (3x) 3 dní Delená aplikácia
vinič stimulácia úrody 1 l +1 l 14 dní Delená aplikácia
jabloň stimulácia úrody 0,6 l (3x) 7 dní Delená aplikácia
čerešňa stimulácia úrody 0,6 l (3x) 7 dní Delená aplikácia
jahoda stimulácia úrody 0,6 l (3x) 7 dní Delená aplikácia
čierna ríbezľa stimulácia úrody 0,6 l (2x) 7 dní Delená aplikácia
malina stimulácia úrody 0,6 l (3x) 7 dní Delená aplikácia
klinčeky stimulácia zakoreňovania 0,33 % 3 dní
semená kvetín a zeleniny stimulácia klíčenia 0,025 – 0,05% 3 dní

 

Minoritné plodiny

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
sója stimulácia úrody, regenerácia po poškodení 0,6 l + 0,6 l 30 dní Delená aplikácia
mak stimulácia úrody, regenerácia po poškodení 0,6 + 0,6 l 30 dní Delená aplikácia
jadroviny kôstkoviny regenerácia po poškodení 0,6 l (3x) 7 dní Delená aplikácia
Návod na použitie

ATONIK  ovplyvňuje  rast a vývoj  rastlín, semien. Zvyšuje úrodu, potravinársku a pekárenskú kvalitu.
Používa sa v nasledovných dávkach:

Pšenica – stimulácia úrody
1.aplikácia:  V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).
2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období  produkčného  prihnojovania.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Jačmeň jarný – stimulácia úrody
1.aplikácia:  V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).
2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období  produkčného  prihnojovania.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Cukrová repa – stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast a vývoj rastliny, zvyšuje úrodu, pozitívne vplýva na digesciu a zvyšuje výťažnosť polarizačného cukru.
Delená aplikácia formou postreku na list:
1.aplikácia:    v rastovej fáze 1 páru pravých listov v dávke 0,25 l prípravku (600 l vody) na ha.
2.aplikácia:    v rastovej fáze 3-4 párov pravých listov v dávke 0,6 l prípravku (600 l vody) na ha.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Repka ozimná, Repka jarná – stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje  rast a vývoj  rastlín, semien a  ich kvalitu (obsah oleja). Používa sa v nasledovných dávkach:
1. aplikácia:    počas tvorby kvetných pukov v štádiu  BBCH 50-57 (Predlžovanie vrcholového kvetenstva) formou postreku na list.  Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia:    V štádiu  BBCH 60 (začiatok  kvitnutia) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Slnečnica – stimulácia úrody
1. aplikácia – V štádiu BBCH 51 (úbor už viditeľný v mladých listoch) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.
2. aplikácia – Tesne pred kvitnutím (BBCH 59) alebo tesne po kvitnutí (BBCH 69) formou postreku na list v dávke 1,0 l   prípravku na ha.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Kukurica – stimulácia úrody
Aplikujte v štádiu BBCH 16 (štádium 6 listov) formou postreku na list. Odporúčaná dávka vody 300-600 l/ha.

Zemiaky – stimulácia úrody
1. aplikácia –  výška zemiakov 10 – 15 cm. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 0,5 a l vody 300-600 l/ha.
2. aplikácia – od uzatvorenia porastu do kvitnutia. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.
Interval medzi aplikáciami 10 – 30 dní.

Mrkva – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,5 l/ha. Aplikujte od rastovej  fázy 2. listu až po fázu, keď korene dosiahnu 50 % konečného priemeru (BBCH 12 – 45).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha
Interval medzi aplikáciami 7 – 30 dní.

Chmeľ – stimulácia úrody
1.aplikácia:    vo fáze  predlžovacieho rastu  v dávke  0,4 l  prípravku (1 300 l vody) na ha.
2.aplikácia:    7 dní po prvom ošetrení  v dávke 0,6 l prípravku (2 100 l vody) na ha.
3.aplikácia:    pred kvitnutím v dávke  0,6 l prípravku (3 000 l vody) na ha.
4.aplikácia:    po kvitnutí v dávke 0,4 l prípravku (3 500 l vody)  na ha.
Všetky ošetrenia vykonajte formou postreku.
Interval medzi aplikáciami 7 – 30 dní.

Rajčiak – stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast  a vývoj  rastlín, nasadzovanie  plodov a  ich kvalitu. Prípravok používajte  v nasledovných dávkach:
a) Jednorazová aplikácia – na začiatku kvitnutia formou postreku na list v dávke 1,0 l   prípravku (600 l vody) na ha
b) Delená aplikácia:
1. aplikácia: po výsadbe formou postreku na list v dávke 0,5 l  prípravku (500 l vody) na ha
2. aplikácia: na začiatku tvorby kvetných pukov (BBCH 51) formou postreku na list v dávke 0,5 l  prípravku (600 l vody) na ha.
3. aplikácia: na začiatku kvitnutia (BBCH 61) formou postreku na list v dávke 0,5 l  prípravku (600 l vody) na ha
Poznámka: posledný termín ošetrenia je pri kvitnutí posledného súkvetia.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Povolená letecká aplikácia (120 l vody na ha)

Paprika – stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast  a vývoj  rastlín, nasadzovanie  plodov a  ich kvalitu.
Prípravok aplikujte pred začiatkom tvorby kvetných pukov (BBCH 35 – 41) v dávke 1 l/ha do 500 l/ha vody.

Uhorka – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej  fázy 2. pravého listu až po fázu, keď dosiahne 5. plod na hlavnom výhonku zberovú veľkosť (BBCH 12 – 75).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Vinič – stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast  a vývoj  viniča, zvyšuje nasadzovanie  plodov, cukornatosť a výlisnosť.
Delená aplikácia:
1. aplikácia: pred kvitnutím viniča (BBCH 53-57) formou postreku na list v dávke 1,0  l  prípravku (1000 l vody) na ha
2.aplikácia: 3 týždne po 1. aplikácii formou postreku na list v dávke 1,0  l  prípravku (1000 l vody) na ha
Interval medzi aplikáciami 21 dní.

Jabloň – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej   fázy viditeľných kvetných pukov až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čerešňa – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 50 % veľkosti (BBCH 60 -75).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Jahoda – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 90 % veľkosti (BBCH 12 – 73).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čierna ríbezľa – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 2 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy vyvinutia 1. listu až po fázu keď je vytvorených 50 % plodov (BBCH 11 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Malina – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy kvitnutia po fázu, keď 50 % plodov dosiahne typickú veľkosť (BBCH 59 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Klinčeky – stimulácia zakoreňovania
Odrezky  klinčekov  pripravené  bežným  spôsobom   máčame v roztoku prípravku ATONIK  v koncentrácii 0,33% po dobu  12 hodín pri teplote +15 až +20 C. Po máčaní  je odrezky  potrebné opláchnuť  vodou. Takto  ošetrené odrezky klinčekov sú pripravené na výsadbu.

Semená kvetín a zeleniny – stimulácia klíčenia
Semená máčame v roztoku prípravku ATONIK  v koncentrácii 0,025-0,05% po dobu 6-8 hodín. Po skončení procesu máčania semená necháme voľne oschnúť. Po oschnutí ich vysievame.

POKYNY PRE APLIKÁCIU (Menej významné použitie)
Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Sója – stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).
1. aplikácia:    v štádiu  BBCH 13 – 15 (3 – 5 listov) formou postreku na list.  Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia:    v štádiu  BBCH 30 – 39 (tvorba bočných výhonkov až obdobie pred kvitnutím) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.

Mak – stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).
1. aplikácia:    v štádiu  BBCH 12 – 15 (listová ružica) formou postreku na list.  Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia:    v štádiu  BBCH 30 – 40 (predlžovací rast až háčkovanie) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.

Jadroviny, kôstkoviny – regenerácia po poškodení (jarné mrazy, ľadovec – krupobitie), prevencia – stimulácia vitality rastlín ako súčasť protimrazovej stratégie.
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha
Postrek od fázy viditeľných kvetných pukov (jadroviny) alebo od fázy otvárania kvetov (kôstkoviny) až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní
Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Bezpečnostné opatrenia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný odev, zásteru, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou!

Prípravok nie je horľavina. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchových vôd.