Arysta

CUPRAN SC je špeciálne koncentrované meďnaté hnojivo, určené na doplnkovú výživu poľnohospodárskych plodín s vyššími nárokmi na meď (napr. pšenica, jačmeň, ovos a ďalšie). Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, ktorý je potom neskôr odbúravaný, takže sa predlžuje obdobie aktívnej fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív a u obilnín sa tvorí menej zrna ako dôsledok narušenia tvorby generatívnych orgánov. Nedostatok medi sa prejavuje najmä na ľahkých a kyslých pôdach, na kyslých pôdach po radikálnom vápnení alebo na pôdach s vyšším obsahom organickej hmoty (po zaorávkach pozberových zvyškov).

Výhody použitia
  • Tekutá formulácia
  • 50% využiteľnej medi
  • Zvyšuje kvalitu a úrodu zrna
  • Pozitívne ovplyvňuje obsah a kvalitatívne zloženie bielkovín
  • Lacný vstup
  • Výrazný výsledok
Základné informácie

Použitie prípravky: Špeciálne koncentrované meďnaté hnojivo

Zloženie: Cu 300 g/l

Formulácia: Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Pôsobenie prípravku: CUPRAN SC je špeciálne koncentrované meďnaté hnojivo, určené na doplnkovú výživu poľnohospodárskych plodín s vyššími nárokmi na meď (napr. pšenica, jačmeň, ovos a ďalšie). Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, ktorý je potom neskôr odbúravaný, takže sa predlžuje obdobie aktívnej fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív a u obilnín sa tvorí menej zrna ako dôsledok narušenia tvorby generatívnych orgánov. Nedostatok medi sa prejavuje najmä na ľahkých a kyslých pôdach, na kyslých pôdach po radikálnom vápnení alebo na pôdach s vyšším obsahom organickej hmoty (po zaorávkach pozberových zvyškov).

Balenie: 5 L

Autorizované použitie
Plodina Dávka/ha Termín aplikácie
Jarné a ozimné obilniny 1/ 0,3 – 0,4 l
2/ 0,3 – 0,4 l
1/ pred sejbou až do štádia druhého kolienka (BBCH 32)
2/ od začiatku odnožovania až do štádia klasenia (BBCH 51)
Repka 0,8 l od 2 listov do štádia butonizácie
Mak 0,8 – 1,6 l pred sejbou až do štádia butonizácie
Zemiaky 0,8 – 1,6 l počas vegetácie až do obdobia posledného postreku proti plesni zemiakovej
Strukoviny 0,8 – 1,6 l do zapojenia porastu
Kukurica 0,8 – 1,6 l pred sejbou až do zapojenia porastu
Návod na použitie

Množstvo vody pre poľné plodiny 200 – 400 l/ha. Preemergentne 100 l/ha.

Možnosti tank – mix kombinácií
CUPRAN SC môže byť aplikovaný v tank – mix kombinácii s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, pokiaľ dodržíte nasledujúci postup: najskôr pripravte vodný roztok hnojiva CUPRAN SC a po dôkladnom rozmiešaní pridajte vodný roztok druhého prípravku.
CUPRAN SC môže byť aplikovaný v kombinácii s hnojivami (okrem síranov).

Neodporúčame CUPRAN SC kombinovať s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku tebuconazole a ethephon!

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci používajte ochranný odev, zásteru, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom. Počas manipulácie s prípravkom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.