Arysta

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu s translaminárnym, systémovým ochranným účinkom pre použitie v obilninách, špargli, hrachu, zemiakoch, fazuli poľnej, repke ozimnej a jarnej, cibuli, póre, mrkve, keli ružičkovom, kapuste, karfiole, keli kučeravom a brokolici.

Výhody použitia
  • Široké spektrum použitia na poľné aj špeciálne plodiny
  • Overená účinnosť a spoľahlivosť proti všetkým významných patogénom obilnín
  • Možnosť namiešania zmesných fungicídov s priaznivejšou cenou
  • Pôsobí aj preventívne, má translaminárny a systémový dlhodobý účinok, účinná látka je prenášaná aj naprieč pletivám na opačnú stranu listu
  • Rokmi overená klasika ochrany rastlín s „green-efektom“
Základné informácie

Použitie prípravku:Fungicíd

Zloženie: 250 g/l Azoxystrobin
Formulácia: Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Číslo autorizácie:19-00428-AU

Pôsobenie prípravku: Účinná látka Azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok AFFIX proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola urobená pred alebo na začiatku infekcie.
Prípravok AFFIX na báze tejto účinnej látky sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín (pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos). Účinkuje aj proti hubovým chorobám hrachu, fazule, zemiakov, repky, kapustovej zeleniny, cibuľovej zeleniny, mrkvy a špargli.
Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje, v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku, zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTS, podiel zrna na sitách a pod.).

Balenie:5 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka


pšenica jarná, pšenica ozimná

septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza plevová, hrdza pšeničná, černe na obilninách

1 l

35 dní

 


raž

hrdza pšeničná, rynchospóriová, škvrnitosť jačmeňa

1 l

35 dní

 


tritikale

hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

1 l

35 dní

 


jačmeň jarný, jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

1 l

35 dní

 


ovos

hrdza ovsená

1 l

35 dní

 


hrach

antraknóza hrachu

1 l

36 dní

na zrno


hrach

antraknóza hrachu

1 l

14 dní

konzervárenský


zemiak

vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový), antraknózy

3 l

AT

 


fazuľa

hrdza fazuľová

1 l

35 dní

 


repka jarná, repka ozimná

čerň repková, biela hniloba

1 l

21 dní

 


cibuľa

pleseň cibule

1 l

14 dní

 


pór

hrdza

1 l

21 dní

 


mrkva

alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, pleseň mrkvy

1 l

14 dní

 


kel ružičkový, kapusta, kel kučeravý, brokolica, karfiol

pleseň belostná, čerň repková

1 l

14 dní

 


špargľa

čerň, hrdza špargle

1 l

(poľné výsadby)

Návod na použitie

Pšenica jarná, pšenica ozimná jačmeň ozimný, jačmeň jarný
Maximálny počet aplikácii: 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 14 dní.
AFFIX aplikujte v pšenici vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 30-69) a v jačmeni vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59).

Preventívne, za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku, alebo pri výskyte prvých príznakov choroby aplikujte vo vývojovej fáze vlajkového listu najneskôr do prvých viditeľných ostí pšenice (BBCH 39-49 ), resp. začiatku predlžovania stebla najneskôr do vlajkového listu jačmeňa (BBCH 30-39). Neskôr, pre využitie špecifických vlastností AFFIX, na zabezpečenie ochrany vlajkového listu a maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča aplikácia vo fáze začiatok/stred klasenia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 51/55 – 69) v pšenici, resp. aplikácia vo fáze prvých viditeľných ostí/začiatok klasenia najneskôr do konca klasenia (BBCH 49/51 – 59) v jačmeni. Proti černiam na obilninách (Cladosporium a Alternaria) aplikujte pri ich prvom výskyte v klase.
Minimálna dávka vody je 100 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite 250 – 300 l/ha.

Raž, tritikale, ovos
Maximálny počet aplikácii: 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 14 dní.
AFFIX aplikujte preventívne za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku alebo pri výskyte prvých príznakov výskytu choroby. V raži a tritikale aplikujte vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 30 – 69), v ovse vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59). Minimálna dávka vody je 100 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite 250 – 300 l/ha.

Hrach (na zrno, konzervárenský)
Maximálny počet aplikácii: 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 14 dní.
AFFIX pri aplikácii proti antraknóze na listoch a strukoch (spôsobenej hubou Ascochyta pisi) dosahuje vedľajšiu účinnosť aj proti plesni sivej (Botrytis cinerea) a antraknóze hrachu (spôsobenej hubou Mycosphaerella pinodes).
V hrachu aplikujte pri prvých príznakoch infekcie patogéna alebo keď sú splnené podmienky pre rozvoj choroby. Pre optimálnu ochranu plodiny treba prípravok aplikovať pred infekciou alebo akonáhle sa v poraste objavia prvé príznaky choroby. Ošetrovať treba v štádiu 7 listov najneskôr, keď 20% strukov je už v typickej dĺžke (BBCH 51-69). Druhé ošetrenie je vhodné v prípade pretrvávania vysokého tlaku choroby a to najmä v porastoch hrachu na zrno.
Minimálna dávka vody je 200 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite 250 – 300 l /ha.

Cibuľa, pór, mrkva
Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti ošetrujte ihneď pri zistení prvých príznakov choroby resp. na začiatku infekcie, keď sa predpokladá infekčný tlak choroby. Odporúča sa pravidelná kontrola zdravotného stavu porastu, aby prvé ošetrenie bolo možné urobiť okamžite pri zistení prvých príznakov vývoja choroby.
Porasty cibule ošetrujte vo fáze 4 listov najneskôr, keď 50% rastlín má ohnuté listy (BBCH 14-48), maximálny počet aplikácií je 3, interval medzi aplikáciami je 7 – 10 dní.
Porasty póru ošetrujte vo fáze 4 listov najneskôr, keď 50% rastlín má ohnuté listy BBCH 16-48, maximálny počet aplikácií je 3, interval medzi aplikáciami je 12 dní.
Porasty mrkvy ošetrujte vo fáze 6 listov najneskôr, keď hrubnutie koreňa ja ukončené (BBCH 16-49), maximálny počet aplikácií je 3, interval medzi aplikáciami je 7 dní.
Ošetrenie plodín určených pre spracovanie konzultujte s držiteľom povolenia prípravku.
Minimálna dávka vody je 200 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite dávku 250 – 300 l/ha.

Špargľa (poľné výsadby)
Maximálny počet aplikácií: 2x. Interval medzi aplikáciami: 10 dní.
Na dosiahnutie optimálnej účinnosti ošetrujte ihneď pri zistení prvých príznakov choroby resp. na začiatku infekcie, keď sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj infekcie. Pravidelne kontrolujte zdravotný stav porastu, aby prvé ošetrenie bolo možné urobiť okamžite pri zistení prvých príznakov vývoja choroby.
Porasty špargle ošetrujte vo fáze BBCH 51 – 92. Ošetrovať možno do konca septembra alebo ukončenia vegetačného obdobia špargle, podľa toho čo nastane skôr.
Použitie prípravku AFFIX v poraste špargle je bezpečné, pred ošetrením sa presvedčte, že porast sa nenachádza v strese.
Odporúčaná dávka vody pre bežné typy postrekovačov je 200 – 600 l/ha.

Fazuľa
Maximálny počet aplikácií: 2x. Interval medzi aplikáciami: 21 dní.
Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti ošetrujte ihneď pri zistení prvých príznakov choroby, resp. na začiatku infekcie, keď sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj infekcie. Pravidelne kontrolujte zdravotný stav porastu, aby prvé ošetrenie bolo možné urobiť okamžite pri zistení prvých príznakov vývoja choroby.
Porasty fazule ošetrujte vo fáze začiatku kvitnutia najneskôr na konca kvitnutia (BBCH 60-69).
Druhé ošetrenie urobte v prípade pretrvávajúceho vysokého infekčného tlaku choroby.
Minimálna dávka vody je 200 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite dávku vody 250 – 300 l/ha.

Zemiak
Maximálny počet aplikácií: 1x za 2 roky.
Na ochranu proti vločkovitosti zemiakov a antraknóze zemiakov musí byť AFFIX aplikovaný na pôdu pri výsadbe do riadku (brázdy) a nesmie zasiahnuť hľuzu zemiaka. Aplikujte prípravok do riadkov pred výsadbou tak, aby bol roztok prípravku aplikovaný na pôdu a nezasiahol vysádzané hľuzy.
Odporúčaná dávka vody je 50 – 150 l/ha pri použití medziriadkového aplikátora.
AFFIX nepoužívajte na pôdach s vysokým obsahom organickej hmoty, nakoľko znižujú účinok prípravku.
Ošetrenie plodín určených pre spracovanie konzultujte s držiteľom autorizácie prípravku.

Repka jarná, repka ozimná
Maximálny počet aplikácií: 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 21 dní.
Neodporúčame ošetrovať plodiny, ktoré sú v strese (napr. pre nedostatok zrážok). Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti ošetrujte ihneď pri zistení prvých príznakov choroby, resp. na začiatku infekcie, keď sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj infekcie.
Pravidelne kontrolujte zdravotný stav porastu, aby prvé ošetrenie bolo možné urobiť okamžite pri zistení prvých príznakov vývoja choroby.
Druhé ošetrenie je potrebné urobiť pri pretrvávajúcom vysokom infekčnom tlaku choroby.
Porasty ošetrujte vo fáze začiatku kvitnutia najneskôr na konci kvitnutia (BBCH 60-69).
Biela hniloba – AFFIX má byť aplikovaný preventívne v priebehu kvitnutia., najlepšie od začiatku kvitnutia do maximálneho kvitnutia (fáza BBCH 60-65). Ošetrenie je zamerané proti bielej hnilobe, ale preukazne obmedzí vývoj černi repkovej (Alternaria sp.).
Priemerná dávka vody je 200 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite dávku vody 250 – 300 l/ha.

Brokolica, kel ružičkový, kapusta, kel kučeravý, karfiol pestované na poli
Maximálny počet aplikácií: 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 12 dní.
Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, vo fáze 6 listov najneskôr, keď zberové vegetatívne časti dosiahnu typickú veľkosť (BBCH 35-39), najneskôr však 14 dní pred zberom. Odporúčaná dávka vody je 200 l vody/ha, pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou. V prípade hustého porastu, možno dávku upraviť na 250 – 600 l vody/ha, podľa typu postrekovača. Do postrekovej kvapaliny je vhodné pridať zmáčadlo.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Postrekujte len za bezvetria alebo miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !
Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu – nie je horľavou kvapalinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do okolia – najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:
Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.