Arysta
BioSolution

BioStimulant

Postrekový biologický insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu jabloní proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella).

Výhody použitia
  • Metóda ochrany voči obaľovačom zoširoka používaná v západnej Európe
  • Prípravok šetrný k životnému prostrediu
  • Vysoká selektivita
  • Nezanecháva v plodoch rezíduá
  • Spoľahlivé riešenie na úrovni alebo aj lepšie v porovnaní s konvenčnými insekticídmi
Základné informácie

Použitie prípravku: Biologický insekticíd

Zloženie: 1 x 1013 GV/l Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

Formulácia: Kvapalný suspenzný koncentrát

Číslo autorizácie: 12-05-1291

Pôsobenie prípravku: CARPOVIRUSINE obsahuje ako účinnú látku vírus Cydia pomonella Granuslosis virus M (CpGV-M), konkrétne mexický kmeň tohto vírusu. Aby sa zaistila stabilita po ošetrení, formulácia obsahuje UV stabilizátor .
CARPOVIRUSINE má larvicídny účinok. Účinkuje ako požerový insekticíd, nemá žiadnu kontaktnú účinnosť. Po aplikácii je prípravok zožratý čerstvo vyliahnutou larvou. Vírus sa množí v tráviacom trakte a neskôr v bunkách larvy. Larva skoro prestáva žrať a uhynie.
CARPOVIRUSINE účinkuje len na obaľovača jablčného – nemá účinok na iný hmyz.

Balenie: 1 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

jabloň

obaľovač jablčný

1 l

3

max. 3x

Návod na použitie

Jablone ošetrujte podľa signalizácie, v čase liahnutia lariev obaľovača jablčného od veľkosti plodov 10 mm do plnej zrelosti (BBCH 71-89) v intervale 10 -12 dní. CARPOVIRUSINE môže byť použitý striedavo s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. S blížiacim sa časom zberu je ideálne úplne vynechať chemické ošetrenie a plne ho nahradiť prípravkom CARPOVIRUSINE.

Bezpečnostné opatrenia

Pri príprave postrekovej kvapaliny použite: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, zásteru z pogumovaného textilu a ochranné okuliare.
Pri aplikácii použite: ochranný pracovný odev, gumené rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenie pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.