Arysta

Špeciálne vyvinutý univerzálny čistiaci prostriedok pre postrekovacie zariadenia na dôkladné a rýchle vnútorné a vonkajšie vyčistenie postrekovačov po použití prípravkov na ochranu rastlín a pred príchodom zimy či dlhšou odstávkou.

Výhody použitia
 • Jednoduchá aplikácia
 • Pripravený na okamžité použitie
 • Nepoškodzuje povrch natretných plôch
 • Vytvára antikorózny film
 • Predlžuje životnosť postrekovačov
Základné informácie

Použitie prípravku: Čistiaci prostriedok

Zloženie:
menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky
≥ 5 % – 15 % Polykarboxyláty

Agroclean Liquid chemicky ale aj fyzikálne deaktivuje zvyšky chemických učinných látok a napomáha ich rozkladu. Agroclean Liquid dosahuje vysoký čistiaci efekt aj pri neutralizácii zvyškov agresívnejších pesticídov, predovšetkým herbicídov do cukrovej repy a prípravkov na baze glyfosátov alebo sulfonylmočovin. V takých prípadoch je potrebne nechať prípravok Agroclean Liquid pôsobiť o 10 minút dlhšie ako pri bežnom čistení. Agroclean Liquid obsahuje biologicky odburateľné účinné látky, ktoré sa vyznačujú vysokou aktivitou pri nízkych aplikačných dávkach.

 • tekutý čistiaci prostriedok, ktorý sa jednoducho aplikuje a ktorý je pripravený k okamžitému použitiu
 • vhodný aj na čistenie stajni, skleníkov a strojov vysokotlakovými čističmi
 • nepoškodzuje nátery farieb a lakov
 • nie je škodlivý pre rastliny
 • nie je fytotoxický
 • nie je pri správnom dávkovaní agresívny voči farbám, lakom a hliníku
 • po aplikácii vytvára na povrchu antikorózny film. Ma antikorózny účinok, ktorým chráni jednotlivé časti mechanizmov, a tým predlžuje ich životnosť
 • chráni aj gumové časti a tesnenia, zvyšuje ich životnosť

 

Umývanie, konzervovanie silne znečistených strojov a motorov

Agroclean Liquid je veľmi hodný aj na čistenie strojov a ich jednotlivých častí. Rovnako je ho možné použiť aj na vyčistenie priestorov (napr. garáže, dielne, stojany PHM) znečistených od oleja a iných ropných produktov. Čistenie možno vykonávať ručne, alebo pomocou vysokotlakových čistiacich strojov.

Balenie: 1 L

Autorizované použitie
Typ čistenia Čistené zariadenie Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
Rutinné čistenie po každom postrekovaní vnútorné časti postrekovača 200 ml / 100 l vody AT  
vonkajšie časti postrekovača 50 ml / 10 l vody AT ručne
vonkajšie časti postrekovača 100 ml / 10 l vody AT vysokotlakovým vodným čističom
Čistenie na konci sezóny pred zimným uskladnením vnútorné časti postrekovača 400 ml / 100 l vody AT  
vonkajšie časti postrekovača 50 ml / 10 l vody AT ručne
vonkajšie časti postrekovača 100 ml / 10 l vody AT vysokotlakovým vodným čističom
Čistenie ostatných strojov vonkajšie časti 100 ml / 10 l vody AT ručne alebo vysokotlakovým vodným čističom
Návod na použitie

Ošetrenie postrekovača pred uskladnením na zimné obdobie
Po poslednom chemickom ochrannom zásahu vyčistite postrekovač prípravkom Agroclean Liquid prepláchnite čistou vodou (odstránenie usadenín a zrazenín). Následne ešte raz použite Agroclean Liquid a už nevyplachujte vodou. Nechajte Agroclean Liquid pôsobiť v jednotlivých častiach postrekovača.

 • Vyprázdnite nádrž ešte na poli tak, že vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanú plodinu.
 • Nevyužiteľný zvyšok postrekovej kvapaliny v nádrži zrieďte vodou v pomere 1:10 a vystriekajte takto zriedenú postrekovú kvapalinu na ošetrovanú plodinu.
 • Očistite súčiastky a znečistené časti kefou, alebo tlakovým čističom.
 • Naplňte nádrž postrekovača do 20% objemu vodou a za stáleho miešania pridajte prípravok Agroclean Liquid. Dávka 200 ml/100 l vody pri rutinnom čistení alebo 400 ml/100 l pri čistení na konci sezóny pred uskladnením.
 • Čistiaci roztok nechajte cirkulovať v nádrži postrekovača 15-30 minút.  Čistiaci roztok vystriekajte. Môžete aj na predtým ošetrovanú plodinu na miesta, kde už postrek dostatočne zaschol, aby ste ho omylom nezmyli.
 • Vypláchnite nádrž vodou a obsah vystriekajte podľa inštrukcií v predchádzajúcom kroku. Pokiaľ vykonávate čistenie po sezóne pred uskladnením, potom vypláchnutie vodou nevykonávajte.
 • Vyčistite aj vonkajšie časti postrekovača a príslušenstvo tlakovým čističom. Dbajte nato, aby sa čistiaca kvapalina nedostala do verejnej kanalizačnej siete