BioSolution

Biocontrol

BioStimulant

Biostimulátor s obsahom extraktu z morských rias, fosforu a draslíka.

PK ROZTOK

Výhody použitia
  • Výnimočný biostimulátor pre podporu rozvoja koreňového systému
  • Účinný aj v prípade jesenného sucha
  • patentom chránená technológia Physio Activator
Summary/Passport

Použitie prípravku: Biostimulátor rastu a rozvoja koreňovného systému poľných plodín

Zloženie:
13,00 % Prístupná kyselina fosforečná (P2O5)
5,00 % Oxid draselný (K2O)
GA 142 filtrát morských rias

Formulácia: PK roztok

Číslo autorizácie: 702

Pôsobenie prípravku: ROOTER je fyziologický aktivátor rastu a aktivity koreňového systému. Pri aplikácii na pôdu aktivuje minerálnu výživu mladých rastlín v počiatočných fázach vývinu. Poskytuje optimálne podmienky pre rast a dokonalé založenie porastu. Prejaví sa to vyššou rovnomernosťou porastu, zvýšenou odolnosťou voči stresu a vyššou úrodou.

Balenie: 10 L

Registered Use
Plodina Dávka Termín aplikácie

Repka olejná

1 l/ha

Na jeseň vo fáze 4-5 listov

Obilniny

1 l/ha

Od fázy 2-3 listov do konca odnožovania

Directions of Use

- Pred použitím dobre pretrepte

- Do nádrže ROOTER nalievajte ako posledný

Safety

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Odporúča sa maska počas postrekovania zmesou. Maska chrániaca pred rozprášeným postrekom, typ P1.

Ochranné rukavice z latexu, PVC, gumy (podľa štandardu EN 374).

Ochranné okuliare (podľa štandardu EN 166).

Ochranné oblečenie ako napr. overal.

Po manipulácii sa dôkladne umyte. Počas práce nejedzte ani nepite.

Vypláchnite nádobu vodou a tú vylejte do nádoby postrekovača.

Product Image: