Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Arysta LifeScience

Zachovanie Vášho súkromia je pre nás dôležité. Arysta LifeScience Slovakia s.r.o. (ďalej len “Arysta”) si uvedomuje, že je pre Vás dôležité, ako sa Vaše osobné údaje používajú. Arysta dbá o to, aby o akúkoľvek z takýchto informácií, ktoré získa, bolo správne postarané. Zásady ochrany osobných údajov stanovujú kroky, ktoré zabezpečia, že všetky poskytnuté informácie sú chránené a dôverné a používajú sa iba na účely, na ktoré sú poskytované.

Osobné informácie

Zhromažďujeme len osobné informácie, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie z akéhokoľvek dôvodu, alebo ak s nami komunikujete prostredníctvom našej webovej stránky. Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme uložené.

Účel, pre ktorý môžu byť osobné údaje použité

Ak nám poskytnete osobné údaje, môžu byť použité len na nasledovné účely:

 • Poskytnutie informácií alebo služieb, ako budú Vami vyžiadané
 • Oznamovanie informácií od spoločnosti Arysta, ktoré by Vás mohli zaujímať
 • Pre internú kontrolu
 • Vylepšenie obsahu webových stránok
 • Prispôsobenie obsahu a/alebo rozloženia webových stránok pre každého používateľa.
 • Informovanie používateľov o aktualizáciách webových stránok.
 • Zostavovanie a zverejňovanie štatistiky o našich užívateľoch a ich preferenciách; tieto štatistiky sú anonymné a neidentifikujú jednotlivých používateľov.

Prezradenie

Bez Vášho súhlasu nepostúpime žiadne z Vašich osobných údajov tretej strane okrem zamestnancov spoločnosti Arysta alebo dodávateľom konajúcim na základe zmluvy o zastupovaní spoločnosti Arysta.

Marketing a reklama

Na webovej stránke Arysta sa nezobrazia žiadne propagačné ponuky alebo reklama a ani žiadne z Vašich osobných kontaktných údajov nebudú poskytnuté, predané, vymenené, obchodované alebo inak zdieľané spoločnosťou Arysta s tretími stranami pre reklamné alebo marketingové účely.

Ochrana informácií

Zaviedli sme zabezpečenie technológií, bezpečnostnú politiku a ďalšie opatrenia na ochranu údajov, ktoré sú pod našou kontrolou, pred neoprávneným prístupom, nesprávnym používaním, zmenou, nezákonným alebo náhodným zničením alebo náhodnou stratou. Tiež chránime Vaše informácie tým, že požadujeme, aby všetci naši zamestnanci a ostatní, ktorí majú prístup k spracovaniu Vašich údajov, alebo sú s nimi spojení, boli zmluvne zaviazaní dodržiavať dôvernosť Vašich údajov.

Prístup na naše webové stránky

Keď vstúpite našu webovú stránku. Váš webový prehliadač prenesie určité údaje na náš webový server. To sa deje z technických dôvodov a je to potrebné na to, aby sme Vám poskytli požadované informácie.

Na uľahčenie Vášho prístupu k webovým stránkam sa zhromažďujú, stručne ukladajú a používajú tieto údaje:

 • IP adresa
 • Dátum a čas prístupu
 • Rozdiel v časovom pásme ku GMT (Greenwich Mean Time)
 • Obsah žiadosti (konkrétne stránky)
 • Stav prístupu / kód stavu http
 • Prenesený objem údajov
 • Webová lokalita požadujúca prístup
 • Prehliadač, jazykové nastavenia, verzia operačného systému prehliadača a povrch

Navyše, na ochranu našich oprávnených záujmov, tieto údaje uchováme na obmedzené časové obdobie, aby sme mohli iniciovať sledovanie osobných údajov v prípade vykonaného alebo plánovaného pokusu o neoprávnený prístup na naše serveri (článok 6 ods. 1) (f) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nastavenie súborov cookies

Čo sú cookies?

Táto webová lokalita používa tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory uložené v pamäti Vášho terminálu cez Váš prehliadač. Ukladajú určité informácie (napr. uprednostňovaný jazyk alebo nastavenia stránok), ktoré Váš prehliadač môže v závislosti od dĺžky životnosti súboru cookies po ďalšej návšteve našej webovej stránky odovzdať.

Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné súbory cookies, bez ktorých by sa obmedzila funkčnosť našich webových stránok a (2) nepovinné súbory cookies používané na analýzu webových stránok a marketingové účely.

Voliteľný súbor cookies, ktorý používame, je analýza webových stránok pomocou služby Google Analytics, ktorá priradí Vášmu zariadeniu náhodne vytvorené ID, čo nám umožní rozpoznať Vaše zariadenie pri ďalšom prístupe. Podrobnosti o analýze webových stránok nájdete v príslušnej časti nižšie.

S Vaším súhlasom

Voliteľné cookies používame iba, ak sme získali Váš predchádzajúci súhlas (článok 6 (1)(a) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Pri prvom prístupe na naše webové stránky sa objaví banner s požiadavkou, aby ste nám dali súhlas s nastavením voliteľných súborov cookies. Ak je Váš súhlas uvedený, umiestnime do Vášho počítača cookies a banner sa znova nezobrazí, pokiaľ je súbor cookies aktívny. Po uplynutí životnosti súboru cookie alebo ak je súbor cookies aktívne odstránený, banner sa znova zobrazí po ďalšej návšteve našej webovej stránky a znova požiada o Váš súhlas.

Ako zabrániť nastaveniu cookies

Samozrejme môžete používať našu webovú lokalitu bez nastavenia súborov cookies. V prehliadači môžete kedykoľvek nakonfigurovať alebo úplne deaktivovať používanie súborov cookies. To však môže viesť k obmedzeniu funkcií alebo nepriaznivému vplyvu na používateľskú prívetivosť našich webových stránok. Kedykoľvek môžete namietať nastavenie voliteľných súborov cookies pomocou príslušnej možnosti námietky uvedenej v tabuľke vyššie.

Analýza webových stránok

Na našej webovej stránke používame Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ("Google").

Spoločnosť Google bude analyzovať používanie našich webových stránok v našom mene. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies, ktoré sú podrobnejšie opísané v tabuľke. Informácie zhromaždené spoločnosťou Google v súvislosti s používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, navštívené webové stránky, typ Vášho prehliadača, nastavenie jazyka, operačný systém, rozlíšenie obrazovky atď.) sa odošlú na server Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky budú potom k dispozícii v anonymnej forme. Vaše údaje o používaní nebudú počas tohto procesu pripojené k Vašej plnej IP adrese. Na našej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP ponúkanú spoločnosťou Google, ktorá zmaže posledných 8 číslic (typ IPv4), alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) Vašej IP adresy. Spoločnosť Google je navyše certifikovaná v rámci dohody medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, čo zaručuje zachovanie adekvátnej úrovne ochrany údajov, pokiaľ ide o spracovanie údajov spoločnosťou Google v USA.

Svoj súhlas s použitím webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať buď stiahnutím a inštaláciou poskytnutého doplnku prehliadača Google, alebo spravovaním súhlasu v tabuľke vyššie kedy sa umiestni súbor opt-out cookies. Obidve možnosti zabránia aplikácii webovej analýzy iba vtedy, ak použijete prehliadač, na ktorom ste nainštalovali doplnok, a neodstránite opt-out cookies.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete v Podmienkach používania služby Google Analytics, v Pravidlách ochrany osobných údajov a ochrany údajov v službe Google Analytics a v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Použitie kontaktných formulárov

Môžete nás kontaktovať priamo prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na našich webových stránkach. Potrebné je poskytnúť najmä nasledujúce informácie:

 • Meno, priezvisko a titul
 • Krajina
 • Kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Správa

Informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom kontaktných formulárov zbierame, spracovávame a používame výlučne na spracovanie Vašej konkrétnej žiadosti. O poskytnutie ďalších informácií Vás môžeme požiadať, ak nás kontaktujete, aby ste získali ďalšie služby a informácie alebo vyriešili sťažnosti alebo obavy.

Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov, zmeny zverejníme tu. Ak však dôjde k podstatným zmenám v spôsobe akým používame osobné údaje, budeme sa snažiť získať Váš súhlas predtým než tak urobíme.