Správy

vyber mesiac a rok

22 máj 2018

Množenie kukurice s prípravkom ZEAL

Od roku 2015 spolupracuje spoločnosť Arysta LifeScience aj s renomovanou osivárskou spoločnosťou KWS. Na rôznych hybridoch kukurice KWS bol testovaný účinok aplikácie biostimulátoru ZEAL a na presných maloparcelkových pokusoch boli porovnávané výsledky voči neošetrenej kontrole. Závery trojročného zoznamovania sa s týmto biostimulátorom sú viac ako zaujímavé.

21 feb 2018

Účinná ochrana klíčiacich rastlín pred hubovými ochoreniami – ošetrenie azolmi

Azoly sú zabehnutým a dobre známym nástrojom v ochrane rastlín účinným voči mnohým hubovým ochoreniam.

21 feb 2018

ATONIK - jarné kombinácie v obilninách

ATONIK – biostimulátor overený praxou ... ale ako vlastne pôsobí?

04 máj 2017

ARYSTA PLUS

ATONIK - ÚČINNÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA A REGENERÁCIA PO POŠKODENÍ

Rast dopytu po biostimulátoroch

Jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich úrody ovocia v stredoeurópskom regióne sa stáva pomerne frekventovaný výskyt neskorých jarných mrazov. Riziko škôd spôsobených zimnými mrazmi je menej časté, ale vylúčiť ho nemožno. Aj tomto roku boli lokálne poškodené niektoré dreviny zimnými mrazmi (teploty až do -30°C). Väčšie územia však boli atakované jarnými mrazmi v čase, keď tohoročný nástup do vegetácie bol oproti priemeru skorší pre nadpriemerné marcové teploty. Meteorológovia varovali pred mrazmi a pestovatelia ovocia robili protimrazové opatrenia v záujme ochrany úrody.

Stránky