Správy

vyber mesiac a rok

04 máj 2017

ARYSTA PLUS

ATONIK - ÚČINNÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA A REGENERÁCIA PO POŠKODENÍ

Rast dopytu po biostimulátoroch

Jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich úrody ovocia v stredoeurópskom regióne sa stáva pomerne frekventovaný výskyt neskorých jarných mrazov. Riziko škôd spôsobených zimnými mrazmi je menej časté, ale vylúčiť ho nemožno. Aj tomto roku boli lokálne poškodené niektoré dreviny zimnými mrazmi (teploty až do -30°C). Väčšie územia však boli atakované jarnými mrazmi v čase, keď tohoročný nástup do vegetácie bol oproti priemeru skorší pre nadpriemerné marcové teploty. Meteorológovia varovali pred mrazmi a pestovatelia ovocia robili protimrazové opatrenia v záujme ochrany úrody. V závislosti na dostupnosti, technickej a finančnej náročnosti využíva ovocinárska prax rôzne spôsoby ochrany pred mrazom. Investične nákladné proti mrazové závlahy, letecká technika majú svoje limity a nie sú vždy dostupné. Preto sa častejšie využívajú iné, klasické metódy (zadymovanie, parafínové sviečky...) V poslednom období sa okrem „mechanickej“ proti mrazovej ochrane využíva možnosť ochrany zvýšením obranyschopnosti organizmu proti nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, vrátane mrazov, prostredníctvom bio stimulačných látok. Bolo pozorované, že nitrofenoláty obsiahnuté v prípravku Atonik je možné popri výraznom regeneračnom pôsobení na stresované rastliny nepriaznivými vonkajšími faktormi využiť aj ako preventívny, proti stresový-proti mrazový prostriedok. Atonik sa tak ako biostimulátor overený praxou osvedčil aj v oblasti podpory založenia úrody v mrazom poškodzujúcich podmienkach.

23 jún 2016

New weapon against grain pests

UK cereal growers and merchants eager to protect critical grain quality this harvest now have access to a new product with proven defence against a range of grain storage pests following the approval of Talisma EC from Arysta LifeScience.

The new product, which contains 80g/litre cypermethrin + 228g/litre Piperonyl butoxide in an emulsifiable concentrate formulation (EC),or Ultra low volume formulation ( ULV) is already approved in Europe where it has shown excellent control of key Coleoptera, Lepidoptera and mite species (see below).

Talisma EC can be used preventatively to treat grain stores ahead of harvest giving up to 3 months preventative control, or as a direct admixture to give curative control for up to three months in infested stored grains. In either case, the product has low residue levels meaning no withholding period is required.

Arysta LifeScience trials have found that Talisma gives comparable or slightly better efficacy in a range of situations when compared against alternatives such as, chlorpyrifos-methyl, deltamethrin.

23 jún 2016

Arysta LifeScience launches Seed Treatment business in the UK

Arysta LifeScience hosted representatives of the UK agricultural industry, marking the launch of the UK Seed Treatment business in the UK. Guests visited the Arysta Seed Treatment Centre of Excellence followed by an evening at The Wood Norton Hotel on the outskirts of Evesham. Visitors included major seed processing companies, retailers and independent advisors, representing almost 90% of the UK industry. “To have so many of the key decision-makers for UK seed industry in attendance was a triumph & great opportunity for Arysta” – Stephen Parker, Regional Technical Manager.

23 jún 2016

Arysta at Fruit Focus

Come and meet Arysta Lifesciences UK team at Fruit Focus, on 20th July at East Malling, Kent. We will be showcasing our product range of chemical including class leading fungicides Syllit and Captan. As well as our range of bio solution products including the new bio-fungicide Vacciplant F&V with its broad spectrum of efficacy and zero-residue profile, BM Start for improved fruiting potential and Carpovirusine for control pf codling moth in IPM programs.

Stránky