Arysta

Množenie kukurice s prípravkom ZEAL

news-image

Spoločnosť Arysta LifeScience sa v roku 2014 zlúčila so spoločnosťou Goëmar a tak spojila moderné pestovateľské technológie s tradičnými, desiatkami rokov overenými postupmi. Pomáha tak pestovateľom prekonávať nepriaznivé podmienky pri pestovaní poľných plodín, ovocia a zeleniny, ako aj špeciálnych produktov. Spoločnosť Goëmar je v západnej Európe výborne etablovaná a produkty z jej portfólia sú aj z pohľadu trendov pestovania poľných plodín široko využívané a preverené rokmi praktických skúseností. Pre podporu rastu kukurice v počiatočných kritických fázach vývoja vyvinula na základe patentovanej technológie Physio ActivatorTM špeciálny biostimulátor ZEAL. ZEAL obsahuje extrakt z morských rias a tekutej zmesi mikroživín (molybdén a zinok), pričom obsahuje aj fosfor (8,5 % P2O5).

Čo je to technológia Physio ActivatorTM

Štúdie francúzskeho výskumného inštitútu CNRS a Univerzity v štáte Georgia identifikovali v extrakcii z rias Ascophyllum nodosum rastúcich prirodzene v podmienkach severného Francúzska aktívne molekuly oligosacharidov. Patentovaný spôsob ich filtrácie a izolovania je výsledkom viac ako 30 ročného využívania a skúmania spôsobu účinkov na pestované plodiny. Spoločnosť Arysta LifeScience nadväzuje na tento výskum a vývoj a pokračuje v ďalšom zdokonaľovaní tejto unikátnej technológie.

Ako funguje ZEAL

ZEAL aktivuje prirodzené cesty príjmu živín tým, že ovplyvňuje aktivitu kľúčových enzýmov. Tie sú produkované samotnou rastlinou a vyskytujú sa v okolí koreňov. Pre príjem dusíku vytvára rastlina enzým nitrát reduktáza, ktorý dusík v pôde sprístupňuje rastline. Fosfor je v pôde pre rastlinu prístupný ťažšie vzhľadom na to, že je viazaný na organickú hmotu. Aby ho rastlina mohla ľahšie prijať, produkuje enzým (fosfatáza), ktorý vylučuje do okolia koreňovej sústavy. Tým sa viazaný fosfor stáva prístupnejší a rastlina ho môže ľahšie absorbovať. Železo rastlina nemôže prijať z pôdy priamo, ale len po jeho sprístupnení ďalším enzýmom (reduktáza železa). Tento enzým zároveň prispôsobí koreňový systém aktivovaním špecifického aktívneho transportéru (IRT1 transporter). Po aplikácii prípravku ZEAL sa preukázateľne zvýšila aktivita všetkých týchto enzýmov, čo malo výrazný pozitívny vplyv na rast a produkciu kukurice. Aktivita nitrátreduktázy sa zvýšila v koreňoch 15-krát, v listoch 3-krát. Množstvo fosfatázy vylučovanej koreňmi do pôdy sa zvýšila 7-krát, reduktázy železa 3-krát viac v porovnaní s neošetreným porastom. V praxi to znamená pre rastlinu v priemere o 15 % viac prijatého fosforu, 15 % viac dusíka, 4 % draslíku a až o 57 % viac zinku. Tieto procesy vedú k zvýšeniu fotosyntetickej aktivity, lepšej bilancii živín v rastline a lepšej tvorbe biomasy v kľúčových fázach vývoja plodiny, kedy dochádza bežne k stagnácii rastu kukurice a k oneskoreniu kvitnutia. Ide teda o efektívnejšie využívanie dodávaných živín, ktoré rastliny dokážu využiť naplno. Rozvojom koreňov rastlina tiež získava lepšiu absorpčnú schopnosť príjmu vody.

Ekonomika pestovania

Od roku 2015 spolupracuje spoločnosť Arysta LifeScience aj s renomovanou osivárskou spoločnosťou KWS. Na rôznych hybridoch kukurice KWS bol testovaný účinok aplikácie biostimulátoru ZEAL a na presných maloparcelkových pokusoch boli porovnávané výsledky voči neošetrenej kontrole. Závery trojročného zoznamovania sa s týmto biostimulátorom sú viac ako zaujímavé. Ako z pohľadu KWS tak aj pre pestovateľov z radov množiteľov kukurice. Z trojročných pokusov je už možné vyvodzovať štatisticky preukazné závery. ZEAL preukázateľne zvyšuje úrodu osivovej kukurice v priemere o 331 kg na hektár, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje prínos 343 € na hektár už po odpočítaní nákladov na ošetrenie prípravkom ZEAL.

Použitie

ZEAL sa do kukurice aplikuje jedenkrát v dávke 2 l/ha v čase 4 – 8 listov kukurice (BBCH 14-18). Vo všeobecnosti je dobre miešateľný s bežne využívanými herbicídmi do kukurice. V prípade otázok je potrebné kontaktovať obchodného zástupcu spoločnosti Arysta LifeScience v danom regióne. Pri porovnaní s neošetrenou kontrolou je zjavný vizuálny efekt na nadzemných častiach kukurice, ako aj na koreňoch (obr. 1). Spolu s efektívnejším využívaním dodávaných živín sa prejavuje aj prínos na úrode.

Aj do ekológie

ZEAL je na základe povolenia ÚKSÚP (OŽP/817/2016 zo dňa 4.4.2016) povolený aj do systémov ekologickej produkcie.

 

Rok Hybrid Gramy zrna/klas Úroda* Finančný prínos oproti kontrole %
ZEAL dávka 2 L Kontrola
2015 Hybrid 1 93,6 85,8 468 + 493,80 € 109,1%
2015 Hybrid 2 102,3 95,3 420 + 441,00 € 107,3%
2015 Hybrid 3 100,4 97,4 180 + 177,00 € 103,1%
2016 Hybrid 4 103,8 97,8 360 + 375,00 € 106,1%
2016 Hybrid 5 104,1 98,6 330 + 342,00 € 105,5%
2017 Hybrid 6 139,6 135,8 228 + 229,80 € 102,7%
Priemer 107,3 101,8 331 + 343,10 € 105,6%

Tab. 1: Výsledky spoločnosti KWS z testovania účinku prípravku ZEAL na hybridy kukurice