Postrekový systémový insekticíd vo forme vodorozpustných granúl určený na ochranu zemiaka proti pásavke zemiakovej.

Výhody použitia
  • 3-4 týždňová ochrana
  • Úspešná eradikácia škodcov odolných voči látkam iných chemických skupín
  • Vysoká účinnosť v nízkych dávkach
Summary/Passport

Použitie prípravku: Insekticíd

Zloženie: 500 g/kg Clothianidin

Formulácia: Vodou dispergovateľné granule

Číslo autorizácie: 11-05-1217

Pôsobenie prípravku: Účinná látka prípravku APACHE 50 WG, clothianidin, patrí do skupiny neonikotinoidov. Neonikotinoidy účinkujú ako kontaktné a požerové jedy. Clothianidin pôsobí v rastline systémovo a je rozvádzaný akropetálne (nahor do novo rastúcich listov). Mechanizmus účinku spočíva v narušení prenosu impulzov v nervovom systéme, blokované sú acetylcholinové receptory hmyzu. Dochádza k excitácii nervového systému, následne k paralýze a k úhynu.

Balenie: 50 g

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

zemiak

pásavka zemiaková

40 - 45 g

7

max. 2 aplikácie

Directions of Use

Dôležité!
Kvôli ochrane včiel neaplikujte pred kvitnutím a počas kvitnutia.

Proti pásavke zemiakovej ošetrite po vyliahnutí lariev v rastovej fáze plodiny BBCH 11 – 59 (od prvého listu do konca tvorby súkvetia). Ak je potrebný druhý postrek, dodržte interval 14 dní. V žiadnom prípade neošetrujte zemiaky v čase kvitnutia. Množstvo postrekovej kvapaliny 300 – 500 l na ha.

Safety

Pri práci s prípravkom použite pracovný odev z textilného materiálu;  pokrývku hlavy z textilného materiálu (napr. čiapka so štítom); dobre tesniace ochranné okuliare s dvomi priezormi; ochrannú rúšku z textilného materiálu, alebo jednoduchú masku z filtračného materiálu (jednorazový respirátor); ochranné rukavice s PVC, alebo gumy a gumovú obuv (čižmy).

Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané jesť, piť a fajčiť!

Prijateľné riziko, ktoré pre užívateľa predstavuje prípravok je, pokiaľ celková doba práce s prípravkom nepresahuje 30 minút počas jedného dňa, t.j. 24 hodín.