Špeciálne vyvinutý univerzálny čistiaci prostriedok pre postrekovacie zariadenia na dôkladné a rýchle vnútorné a vonkajšie vyčistenie postrekovačov po použití prípravkov na ochranu rastlín a pred príchodom zimy či dlhšou odstávkou.

Výhody použitia
 • Jednoduchá aplikácia
 • Pripravený na okamžité použitie
 • Nepoškodzuje povrch natretných plôch
 • Vytvára antikorózny film
 • Predlžuje životnosť postrekovačov
Summary/Passport

Použitie prípravku: Čistiaci prostriedok

Zloženie:
menej ako 5 % Neiónové povrchovo aktívne látky
≥ 5 % - 15 % Polykarboxyláty

Agroclean Liquid chemicky ale aj fyzikalne deaktivuje zvyšky chemickych učinnych latok a napomaha ich rozkladu. Agroclean Liquid dosahuje vysoky čistiaci efekt aj pri neutralizacii zvyškov agresivnejšich pesticidov, predovšetkym herbicidov do cukrovej repy a pripravkov na baze glyfosatov alebo sulfonylmočovin. V takych pripadoch je potrebne nechať pripravok Agroclean Liquid posobiť o 10 minut dlhšie ako pri bežnom čisteni. Agroclean Liquid obsahuje biologicky odburateľne učinne latky, ktore sa vyznačuju vysokou aktivitou pri nizkych aplikačnych davkach.

 • tekutý čistiaci prostriedok, ktorý sa jednoducho aplikuje a ktorý je pripravený k okamžitému použitiu
 • vhodný aj na čistenie stajni, skleníkov a strojov vysokotlakovými čističmi
 • nepoškodzuje nátery farieb a lakov
 • nie je škodlivý pre rastliny
 • nie je fytotoxický
 • nie je pri správnom dávkovaní agresívny voči farbám, lakom a hliníku
 • po aplikácii vytvára na povrchu antikorózny film. Ma antikorózny účinok, ktorým chráni jednotlivé časti mechanizmov, a tým predlžuje ich životnosť
 • chráni aj gumové časti a tesnenia, zvyšuje ich životnosť

 

Umývanie, konzervovanie silne znečistených strojov a motorov

Agroclean Liquid je veľmi hodný aj na čistenie strojov a ich jednotlivých častí. Rovnako je ho možné použiť aj na vyčistenie priestorov (napr. garáže, dielne, stojany (PHM) znečistených od oleja a iných ropných produktov. Čistenie možno vykonávať ručne, alebo pomocou vysokotlakových čistiacich strojov.

Balenie: 1 L

Registered Use
Typ čistenia Čistené zariadenie Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

Rutinné čistenie po každom postrekovaní

vnútorné časti postrekovača

200 ml / 100 l vody

AT

 

vonkajšie časti postrekovača

50 ml / 10 l vody

AT

ručne

vonkajšie časti postrekovača

100 ml / 10 l vody

AT

vysokotlakovým vodným čističom

Čistenie na konci sezóny pred zimným uskladnením

vnútorné časti postrekovača

400 ml / 100 l vody

AT

 

vonkajšie časti postrekovača

50 ml / 10 l vody

AT

ručne

vonkajšie časti postrekovača

100 ml / 10 l vody

AT

vysokotlakovým vodným čističom

Čistenie ostatných strojov

vonkajšie časti

100 ml / 10 l vody

AT

ručne alebo vysokotlakovým vodným čističom

Directions of Use

Ošetrenie postrekovača pred uskladnením na zimné obdobie
Po poslednom chemickom ochrannom zásahu vyčistite postrekovač prípravkom Agroclean Liquid prepláchnite čistou vodou (odstránenie usadenín a zrazenín). Následne ešte raz použite Agroclean Liquid a už nevyplachujte vodou. Nechajte Agroclean Liquid pôsobiť v jednotlivých častiach postrekovača.

 • Vyprázdnite nádrž ešte na poli tak, že vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanú plodinu.
 • Nevyužiteľný zvyšok postrekovej kvapaliny v nádrži zrieďte vodou v pomere 1:10 a vystriekajte takto zriedenú postrekovú kvapalinu na ošetrovanú plodinu.
 • Očistite súčiastky a znečistené časti kefou, alebo tlakovým čističom.
 • Naplňte nádrž postrekovača do 20% objemu vodou a za stáleho miešania pridajte prípravok Agroclean Liquid. Dávka 200 ml/100 l vody pri rutinnom čistení alebo 400 ml/100 l pri čistení na konci sezóny pred uskladnením.
 • Čistiaci roztok nechajte cirkulovať v nádrži postrekovača 15-30 minút.  Čistiaci roztok vystriekajte. Môžete aj na predtým ošetrovanú plodinu na miesta, kde už postrek dostatočne zaschol, aby ste ho omylom nezmyli.
 • Vypláchnite nádrž vodou a obsah vystriekajte podľa inštrukcií v predchádzajúcom kroku. Pokiaľ vykonávate čistenie po sezóne pred uskladnením, potom vypláchnutie vodou nevykonávajte.
 • Vyčistite aj vonkajšie časti postrekovača a príslušenstvo tlakovým čističom. Dbajte nato, aby sa čistiaca kvapalina nedostala do verejnej kanalizačnej siete