Arysta
Arysta Lifescience
 • SPOLOČNE PRISPIEVAME K POĽNOHOSPODÁRSKEJ PROSPERITE

  Svetová populácia neustále rastie a dosiahla už viac ako 7 miliárd ľudí. Ak chceme zabezpečiť dostatočnú výrobu potravín, je nevyhnutné pomôcť poľnohospodárom ochrániť plodiny a maximalizovať kvalitu ich úrody.

  Podľa Európskej asociácie na ochranu plodín by v prípade, keby neexistovali účinné nástroje na ochranu plodín proti strate úrody, ktorú spôsobujú buriny, škodcovia a choroby, celosvetová produkcia potravín klesla o 40 percent.

  Vďaka vývoju jedinečnej kombinácie inovatívnych technológií na ochranu rastlín a biologických riešení pomáhame poľnohospodárom zvýšiť ich poľnohospodársku produktivitu a prispieť k bezpečnosti potravín. Naším cieľom je kultivovať prosperitu. Sme presvedčení, že to, čo robíme, je potrebné a dôležité pre udržateľnú budúcnosť.

 • VŠETKY FIRMY SÚ INÉ, ALE MY SME JEDINEČNÍ

  Vďaka nášmu jedinečnému obchodnému modelu založenému na tzv. „Asset-Lite“ stratégii a na interaktivite sme rýchli a dokážeme vyvinúť služby a produkty špičkovej technológie, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám klientov.

  Naša jedinečná kombinácia produktov — počnúc ošetrením semien, ochranou plodín až po biologické riešenia – poskytuje kompletnú technológiu pre rastliny.

  Naše jedinečné schopnosti v oblasti výskumu — globálne centrum excelentnosti pre ošetrenie semien, výnimočné zariadenie na biologické riadenie, výnimočný závod na vývoj biologických riešení, ako aj zariadenia na vývoj prípravkov na ochranu plodín – stimulujú náš inovatívny prístup.

  Naši jedineční ľudia pochádzajú z rôznych prostredí, vynikajú odbornými znalosťami, nepredstieraným nadšením pre svoju prácu a vďaka ich mimoriadnym povahám je naša firma vyhľadávaným pracoviskom.

  Naše jedinečné príležitosti kariérneho rastu poháňa naše celosvetové pôsobenie, získavanie nových trhov a produktov, ako aj strategická orientácia na rýchlo rastúce rozvíjajúce sa trhy. To všetko je silnou perspektívou mimoriadneho profesijného rozvoja.

 • PRIPOJTE SA K NÁŠMU PODNIKATEĽSKÉMU TÍMU A DOSIAHNITE ZMENU

  Jednou z našich základných hodnôt je zachovanie si podnikateľského ducha. Podporujeme proaktívny prístup k práci a zdieľanie nových myšlienok a osvedčených postupov. Každý zamestnanec má možnosť stať sa vodcom svojho vlastného projektu a čerpať pri tom všetku potrebnú podporu, poradenstvo a odborné znalosti zo strany kolegov. Úzka spolupráca nášho vedenia so všetkými tímami organizácie podporuje výmenu nových návrhov a ich rýchle schválenie.

  Naši zamestnanci si cenia osobnú zodpovednosť a absolútnu integritu a majú hlbokú úctu k jednotlivcom a životnému prostrediu. Prevažuje otvorený a praktický štýl práce, pričom dôraz kladieme na otvorenosť. Tieto hodnoty vidíme v každodennej práci a našim zamestnancom dodávajú veľkú dôveru a silu.

  Všetci sme hrdí na to, čo robíme. Pripojte sa k nám a spoločne dosiahneme zmenu.

FUNKCIE

Naše činnosti podporuje široká škála pracovných pozícií. Preskúmajte ich úlohy v našej organizácii.

 • Financie

  Financie

  Naše finančné oddelenie ovplyvňuje strategické rozhodnutia kontrolou financií a účtovných služieb. Navrhuje a zavádza naše zásady v rámci účtovníctva, finančnej kontroly a riadenia úverov. Účtovné oddelenie spracováva finančné operácie, oddelenie finančnej kontroly zabezpečuje dodržiavanie právnych a interných procesov a riadenie úverov analyzuje riziká, zabezpečuje výber peňazí a optimalizuje finančné zdroje.

 • Ľudské zdroje

  Ľudské zdroje

  Dosiahnutie našich obchodných cieľov si vyžaduje angažovanosť a zručnosti. Personálne oddelenie podporuje firemnú stratégiu v mnohých ohľadoch: nábor, školenia, rozvoj, odmeny a výhody, riadenie zmien a organizačné zmeny. Personálne oddelenie úzko spolupracuje s prevádzkovým riadením a radí nášmu vedeniu v oblasti strategického rozhodovania.

 • Informačná technológia

  Informačná technológia

  Poslaním IT oddelenia je navrhovať, vyvíjať a udržiavať efektívne, spoľahlivé, bezpečné a inovatívne informačné systémy, ktoré podporujú naše stratégie a ciele. IT oddelenie zároveň udržiava našu technologickú infraštruktúru a spravuje širokú škálu IT projektov.

 • Autorizácia

  Autorizácia

  Naše kontrolné oddelenie zabezpečuje, aby nové produkty a technológie úspešne prešli všetkými fázami schválenia zo strany regulačných orgánov, vďaka čomu môžeme naše riešenia právoplatne ponúknuť pestovateľom. Tento zložitý proces si vyžaduje značnú interakciu s rôznymi internými aj externými subjektmi, ako aj výbornú znalosť právnych postupov a štátnych orgánov.

 • Výskum a vývoj

  Výskum a vývoj

  Naše oddelenie výskumu a vývoja prináša nové riešenia na trhy, na ktorých pôsobíme. Naši vedci, chemici a technici vyvíjajú nové prípravky, navrhujú pokrokové metódy kontroly kvality, analyzujú produkty a experimentujú v teréne. Práca nášho tímu pre výskum a vývoj je dôležitá, aby sme splnili prísne požiadavky dnešného trhu.

 • Obchod a marketing

  Obchod a marketing

  Oddelenie obchodu a marketingu hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných partnerstiev. Náš obchodný tím pravidelne spolupracuje so zákazníkmi a partnermi a ponúka im najnovšie riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám koncových užívateľov. Náš marketingový tím sa zameriava na budúce trendy, aby sme dokázali predvídať potreby a zabezpečiť dostupnosť pokročilých riešení. Zároveň zodpovedá za efektívnu komunikáciu produktu.

 • Dodávateľský reťazec, kvalita a BOZP

  Dodávateľský reťazec, kvalita a BOZP

  Dodávateľský reťazec optimalizuje náklady na predaný tovar a zodpovedá za plánovanie dopytu, obstarávanie, logistiku, skladové hospodárstvo a rastlinnú výrobu. Zároveň kontroluje kvalitu, riadi naše štandardy kvality ISO, poskytuje služby zákazníkom a dohliada na naše programy pre zdravie, bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Bezpečnosť našich ľudí je našou prioritou.