Arysta

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.

Vážení zákazníci, je nám potešením privítať Vás na stránkach spoločnosti Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.

Na slovenský trh ponúkame prípravky na ochranu rastlín, špeciálne hnojivá a rastové stimulátory od renomovaných japonských a európskych výrobcov. Na tejto stránke nájdete aktuálnu ponuku vrátane technických informácií k jednotlivým produktom.

Hlavným cieľom spoločnosti Arysta LifeScience Slovakia s.r.o. je nielen skvalitnenie doposiaľ ponúkaných služieb, ale aj zlepšenie dostupnosti odborných informácií. Budeme radi, keď k tomu prispeje aj táto prezentácia.

V prípade Vášho záujmu o ponúkané prípravky, alebo informácie a poradenstvo kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.

ARYSTA LIFESCIENCE VO SVETE

Arysta LifeScience je celosvetová poľnohospodárska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na predaj a distribúciu inovatívnej ochrany plodín a biotechnologických značiek. S viac ako 200 účinnými látkami má spoločnosť Arysta LifeScience dobre zavedené biologické a chemické portfólio, ktoré ponúka kompletné riešenia pre pestovateľov. Široká ponuka firmy zahŕňa biologické riešenia, fungicídy, herbicídy, insekticídy a ošetrenia semien. Pre firmu Arysta LifeScience pracuje vo viac ako 100 krajinách na celom svete viac ako 4 000 zamestnancov a spoločnosť v roku 2015 dosiahla príjmy vo výške 1,8 miliardy amerických dolárov.

Obchodný model firmy Arysta založený na vysokej interaktivite a na stratégii majetkového odľahčenia optimalizuje štruktúru nákladov, čo má za následok väčšiu flexibilitu a schopnosť reagovať na dynamické zmeny na trhu. Tzv. „asset-lite“ model znamená miešanie a zmiešavanie účinných látok od iných dodávateľov na výrobu jedinečných prípravkov s výkonnostnými vlastnosťami, ktoré sa presne zameriavajú na potreby zákazníkov. Interaktívna zložka modelu vychádza z odborných schopností spoločnosti Arysta v oblasti výskumu a vývoja umocnených silnými obchodnými, marketingovými a technickými tímami, ktoré sú vždy nablízku zákazníkom.

Nová spoločnosť Arysta LifeScience predstavuje konsolidáciu troch starších firiem: Arysta LifeScience, Chemtura AgroSolutions a Agriphar. Zlúčenie týchto spoločností viedlo k vytvoreniu nového subjektu s bezkonkurenčnou kombináciou špičkových produktov dopĺňajúcich sa geografickými oblasťami na celom svete a odbornými znalosťami trhu, ktoré vychádzajú z viac ako 270 rokov obchodných skúseností všetkých troch firiem dokopy. Od roku 2015 je spoločnosť stopercentnou dcérskou spoločnosťou Platform Specialty Products (NYSE: PAH) so sídlom v Miami na Floride.

Globálna prítomnosť

Naša globálna stopa so štyrmi obchodnými jednotkami vo svete.

Pre viac informácií o Arysta LifeScience celosvetovo prosím navštívte náš globálny portál na:
http://www.arystalifescience.com

Za čím si stojíme

NAŠA MISIA

Naším poslaním je rozvíjať prosperitu prostredníctvom pokrokového poľnohospodárstva.

Vyvíjame jedinečné kombinácie moderných technológií na ochranu rastlín a bio riešení pre udržateľné poľnohospodárstvo.

NAŠA VÍZIA

Usilujeme sa presadiť ako uznávaná spoločnosť, ktorá určuje nové štandardy v rastlinnej výrobe využitím biovedy v poľnohospodárstve.


Naše hodnoty a postoje sú ukotvené vo všetkom, čo robíme

 • Orientácia na zákazníka

  Orientácia na zákazníka

  Našim zákazníkom sa usilujeme pomôcť uspieť poskytovaním pokrokových riešení, zlepšovaním našej schopnosti reagovať na ich potreby a predvídať ich. Naším cieľom je, aby bol zákazník hnacou silou nášho rozhodovania.

 • Inovácia

  Inovácia

  Inováciu považujeme za proces hľadania jedinečných riešení, ktoré vyplývajú z nových spôsobov myslenia, vytvárania nových procesov alebo z vývoja nových výrobkov. Inovácia je sila, vďaka ktorej sú výrobky našej spoločnosti na vrchole zoznamu priorít našich zákazníkov.

 • Čestnosť a vzájomná úcta

  Čestnosť a vzájomná úcta

  Naším cieľom je riadenie a vedenie činností v súlade s najprísnejšími obchodnými, etickými a morálnymi zásadami. Integritu si udržiavame prostredníctvom otvoreného, čestného a spravodlivého prístupu, vďaka čomu si vieme získať dôveru v našu spoločnosť a naše výrobky zo strany každého, kto s nami prichádza do styku.

 • Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

  Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

  Bezpečnosť na pracovisku a bezpečnosť pracovných postupov je pre nás prioritou. Usilujeme sa pracovať s ohľadom na dodržiavanie najprísnejších predpisov v oblasti bezpečnosti a životného prostredia.

 • Podnikateľský duch

  Podnikateľský duch

  Podporujeme podnikateľského ducha, teda prístup k mysleniu, ktorý na zmenu nielen reaguje, ale ju aj aktívne vyhľadáva. Podnikateľský duch je charakterizovaný kritickým spochybňovaním, vysokou úrovňou výkonu, orientáciou na výsledky a priamou zodpovednosťou.

Výrobné závody a zariadenia pre výskum a vývoj

Disponujeme niekoľkými výrobnými závodmi, laboratóriami a výskumnými zariadeniami vo Francúzsku, Belgicku a Anglicku.

 • Saint-Malo, Francúzsko

  Dátum založenia: 1971

  Služby: výroba, príprava, balenie, distribúcia a skladovanie bioriešení

  Prečítajte si viac

  Typ výroby:suspenzný koncentrát (SC) a rozpustná kvapalina (SL)

  Úložná kapacita: 2000 paliet

  Kapacita VaV: 4000 m²

  Laboratórium patológie a fyziológie rastlín (500 m²) s 5 klimatickými miestnosťami a 4 skleníkmi (100 m²) na skúšky v kontrolovaných podmienkach, ktoré patria do oddelenia globálnych biologických laboratórií: Laboratories Departement:

  • Analýza prípravkov na ochranu rastlín, biostimulantov a inovatívnych nutričných produktov
  • Režim objasnenia činnosti
  • Vývoj nových produktov

  Skríningová zóna v teréne (3000 m²) na realizáciu prvých skríningov produktov pred testovaním v teréne v rôznych regiónoch sveta

  Riadenie kvality:
  Závod v Saint-Malo spĺňa všetky požiadavky na riadenie kvality, environmentálne požiadavky a bezpečnostné a zdravotné normy. Má osvedčenie ISO 9001 v2008.

 • Evesham, Veľká Británia

  Dátum založenia: 1971

  Služby: Globálne centrum excelentnosti pre prípravu a ošetrenie semien

  • Návrh zmesí, podpora vývoja a výroby
  • Analytická podpora pri vývoji prípravkov (júl 2016)
  • Laboratórium pre výskum semien

  Prečítajte si viac

  Výrobné laboratórium: Vývoj vysokokvalitných inovatívnych prípravkov na ochranu plodín a ošetrenie semien v súlade s medzinárodnými normami

  • Všetky typy formulácií
  • Vývoj prípravkov, fyzikálna/chemická charakteristika, štúdie skladovateľnosti a balenia
  • Výrobné laboratórium, prípravná zóna a skúšobná prevádzka

  Analytické laboratórium:

  • Chemická analýza prípravkov na ochranu plodín a ošetrenie semien

  Laboratórium na výskum semien:

  • štúdie bezpečnosti osiva a selektivity
  • stimulačné skúšky odolnosti a rastu
  • testovanie účinnosti a znášanlivosti
  • testovanie kvality: distribúcia, pokrytie, farba, prašnosť

  Riadenie kvality: dodržiavanie noriem ORETO (Oficiálne uznanie účinnosti skúšobných organizácií), osvedčené postupy laboratórií (GLP) – medzinárodný systém kvality podporovaný organizáciou OECD

 • Natural Plant Protection, Francúzsko

  Dátum založenia: 1994

  Služby:

  • Vývoj a výroba výrobkov na biologickú kontrolu
  • Syntéza a výroba na základe 4 biotechnológií: vírusy hmyzu, entomopatogénne huby, rastlinné extrakty, semiochemikálie

  Prečítajte si viac

  Laboratórium:

  • Vývoj prípravkov a bioprocesov
  • Riadenie kvality
  • Mikrobiologické a entomologické laboratórium, ktoré patrí oddeleniu pre globálne biologické laboratóriá

  Výroba:

  • Plocha s rozlohou 2230 m² určená na masový chov hmyzu
  • 900 m² úplne bezprašných priestorov s reguláciou teploty a vlhkosti
  • Zariadenia na výrobu a balenie
  • Skladovanie pri riadenej teplote (+4° / -18°C)

  NPP spĺňa všetky požiadavky na riadenie kvality, environmentálne požiadavky a bezpečnostné a zdravotné normy.

 • Noguères, Francúzsko

  Dátum založenia: 1992

  Služby: výroba, balenie a distribučné služby, aktívny zušľachťovací styk, colný sklad, skladovanie produktov na ochranu plodín

  Prečítajte si viac

  Typ výroby:

  • Granulácia (GR)
  • Tekutá: suspenzný koncentrát (SC)
  • Kvapalná: emulgovateľný koncentrát (EC), rozpustná kvapalina (SL), ultranízke objemy (ULV)
  • Prášok: granule dispergovateľné vo vode (WDG)

  Balenia:

  • Od 125 ml vrecúšok po 1000 l stredne veľké kontajnery (IBC)
  • Od 4g vrecúšok po 1000 kg veľké vrecia

  Skladovanie: 12 000 m², 9 000 MT

  Laboratórium: vývoj a riadenie kvality

  Závod v Nogueres spĺňa štandardy kvality a bezpečnosti prostredníctvom dodržiavania bezpečnostných a zdravotných zásad a rôznych certifikovaných procesov. Získal nasledujúce osvedčenia: ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004 a OHSAS 18001 v2007.

 • Ougrée, Belgicko

  Dátum založenia: 1945

  Služby: výroba, balenie a distribučné služby, skladovanie produktov na ochranu plodín

  Prečítajte si viac

  Typ výroby:

  • Tekutá: suspenzný koncentrát (SC)
  • Kvapalná: emulzné koncentráty (EC), koncentrát rozpustný vo vode (SL), mikroemulzie (ME), emulzie oleja vo vode (EW), emulzie vody v oleji (EO), emulzie s ultranízkym objemom (UL)
  • Prášok: zásypový prášok (DP)

  Balenia

  • od 100 ml plechoviek po 1000 l stredne veľké kontajnery (IBC)
  • od 5 kg vriec po veľké vrecia

  Skladovanie: 20 skladov o rozlohe 20 000 m2

  Laboratórium: vývoj a riadenie kvality
  Závod v Ougree spĺňa všetky požiadavky na riadenie kvality, environmentálne požiadavky a bezpečnostné a zdravotné normy. Má nasledujúce osvedčenia ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004.