Arysta

Skúšky ukazujú, že biostimulant zvyšuje výťažok

logo SELECT SUPER

Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.